#1
aias.ath

in τράβα κατούρα όρθια!

Παμμέγιστε, ἄπαιχτε Βίκ, πούτανα κάλυψες αὖτὸ τὸ φοβερὸ σάϊ;
Σπὲκ καὶ καρασπέκ.

#2
aias.ath

in κουράδα

Ἡ ἀνωτέρω ἀναφερθείσα «τρομαγμένη χελώνα» ὀνομάζεται στὸ Repertorium Homeopathicum bashful stool.

#3
aias.ath

in μουνόψειρα

DDT καὶ ξηρὸς ἄρτος!

#5
aias.ath

in τράβα κατούρα όρθια!

Κατάθεσι ἐμπειρίας:
Ὅταν ἤμουν πιτσιρικάκι καὶ ἔπαιζα στὸ ἄλσος τοῦ Λυκαβηττοῦ πίσω ἀπὸ τὴ Γεννάδιο βιβλιοθήκη, κάναμε κόντρες κατουρήματος: Ποιός θὰ τὸ στείλῃ πιὸ μακρυά. Ἀπίστευτο, ἀλλὰ μᾶς ἔσκιζε ἕνα κοριτσάκι, τὸ ὁποῖο κατουροῦσε ὀκλάζον, ὄχι μὲ V-Griff, aber ἀπάγοντας τὰ χείλη μὲ τὰ δύο χεράκια. Φοβερὴ φᾶσι. Προσπάθησα πολὺ νὰ τὴ βρῶ ὡς ἐνῆλιξ, μὲ σκοπὸ νὰ τῆς προτείνω γάμο, ἀλλά, φεῦ, ἀνεπιτυχῶς.

#6
aias.ath

in παγκαλέων

Ἐγὼ τὸν εἶχα ἀκούσει ὡς Τουρκούτσογλου. Ἐφέρετο μάλιστα ὡς ντονμές, ἀλλὰ θεωροῦσα ὅτι αὐτὰ εἶχαν καταρρεύσει ὡς κακοήθεις καὶ ὑποβολιμαῖες φῆμες. Μάλιστα εἶχε κάνει ὁ ὑπ΄ ὄψιν καὶ περιοδεία στὸ χωριό του, κάπου στὴ Εὔβοια (δὲν θυμοῦμαι), ὅπου τὰ μέδια μετέδωσαν λαϊκὲς ἐκδηλώσεις λατρείας. Ἐλεγετο δὲ ὅτι ὁ πατήρ του ἤσκει ἐκεῖ τὸ τίμιον ἐπάγγελμα τοῦ χριστιανοῦ ἱερέως. Ὅποιος ἔχει κάτι πιὸ σίγουρο, θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον.

Σημειωθήτω ὅτι ὁ Πουλιανὸς εἶχε λυσσάξει προηγουμένως, καταγγέλων τὶς ἐνέργειες τοῦ ὑπ΄ ὄψιν κατὰ τοῦ μουσείου τῶν Πετραλώνων Χαλκιδικῆς. Κατηγορήθη μάλιστα γιὰ τὴν ὀργάνωσι δολιοφθορᾶς κατὰ τῶν εὑρημάτων Πουλιανοῦ (κρανίο τοῦ ἀρχανθρώπου). Μιὰ καὶ τὸ πιάσαμε, ἂς δοῦμε τί εὐσταθεῖ καὶ τί ὄχι.

#7
aias.ath

in μουνόψειρα

@Χάν
Λῦσι γιὰ τὶς μουνόψειρες ἀποτελεῖ ἡ ἀποτρίχωσι καὶ ἡ χρῆσι πεοκουλούρας, ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ἡ ἐπαφὴ τύπου «μαλλὶ μὲ μαλλί», ὅταν ὑπάρχῃ.

Ὁ φθεὶρ τοῦ ἐφηβαίου πηγαίνει ἀκόμη καὶ στὰ φρύδια καὶ στὶς τρίχες τῆς προσθίας ἐπιφανείας τοῦ κορμοῦ, καὶ στὶς μασχάλες, διότι ἔχουν ἰδίου τύπου ρίζα.

#8
aias.ath

in γαμώ + αντικείμενο

Γαμῶ τὸ σταυρομάνι σου, τὴ βαγγελίστρα σου, τὰ ξεφτέρια σου (ἑξαπτέρυγα). Σὲ χρῆσι μόνο σὲ μέλλοντα καὶ ἀόριστο εἶναι: Τοῦ γάμησε τὸ τάμ-τιριρί.

#9
aias.ath

in κοητί

Ὅπως λέμε δλδ στὸν πόυτσο μοϋ.
Πέραν τῆς πλάκας, ἡ βασικὴ ἀντίρρησι γιὰ τὴν ἐρασμικὴ λεγομένη προφορὰ εἶναι ὅτι, ἂν ὄντως ἔτσι προὔφεραν οἱ ἀρχαῖοι, τότε καταρρέει ἡ ἀρχαία μετρική.

#10
aias.ath

in γκοντότεκνο

Μὲ ἐρεθίσατε τώρα, ἀφοῦ, καὶ θὰ ὑποστῆτε τὶς συνέπειες, πρὸς ἐπίτευξιν πληρότητος. Λοιπόν, ἀρχίδω:
Γκοντορελιά=ἄνεμος, ἐκ τοῦ ρέλω=πέρδομαι, κλάνω· ποδρὴ θεοῦ. Σύνθετο μὲ τὸ ἀπρόσωπον ἀβέλει σημαίνει φυσάει, ἔχει ἄνεμο.
Γκοντάχαλη=νηστεία, ἐκ τοῦ χάλω=τρώγω, μὲ στερητικὸ α. Ἄχαλη=πεῖνα, ἀφαγία.
Γκονταφιόνα=θρησκεία, ἐκ τοῦ κοινοῦ τουρκογενοῦς ἀφιόνι=ὄπιο.
Γκονταφιονίζω=προσηλυτίζω.
Γκοντοκόντρα=κόλασι, καὶ γκοντοκοντράρω=κολάζω, μὲ τὴν ἔννοια ὑποβάλλω εἰς πειρασμόν, ὄχι τιμωρῶ.
Γκοντοδιακόνα=προσευχή.
Γκοντοπροφεσόρος=θεολόγος καθηγητής. Γιὰ τὸν μή καθηγητὴ θεολόγο δὲν ξέρω λέξι.
Γκοντοπρεζάντα=τὰ Θεοφάνεια.

Ὀφείλω νὰ σημειώσω ὅτι τὴ λέξι Γκόντος ἔχω ἀκούσει μιὰ-δυὸ φορές, τὸ Γκοντότεκνο ποτέ, ἐνῷ τὰ ὑπόλοιπα σύνθετα εἶναι ἀπὸ ἀρκετὰ ἔως πολὺ εὔχρηστα.

#11
aias.ath

in καρελάκι, καρέλι

Ἡ περιχὴ Καρελία τῆς Βαλτικῆς, νὰ εἶναι ἄραγε Καλαματιανὴ ἀποικία τοῦ 1ου ἀποικισμοῦ; Φαίνεται πήγαν ἐκεῖ traders καπνοῦ καὶ τὴ ἵδρυσαν.

#12
aias.ath

in γιαλόμα

Νὰ ὑπάρχῃ ἄραγε διαφορὰ μεταξὺ γιαλομιᾶς καὶ λακανιᾶς; (καιρὸς νὰ περάσουμε στὴ φιλοσοφία τῆς ὕστερης ἐποχῆς τοῦ σλάνγκ).

#13
aias.ath

in ρουφιάνος

Ὁ ορισμὸς εἶναι ἀξιοσέβαστος καὶ πολὺ ψαγμένος. Ἐπαινῶ.

Ἂς μοῦ ἐπιτραπῇ νὰ θυμίσω καὶ τὴ σημασία τοῦ ρουφιάνου εἰς τὴν μπρουκλικήν: Ὁ ἐπισκευαστὴς στεγῶν!

#14
aias.ath

in μουνίλα

@iron πιὸ ἐπάνω
Τῆς κακιᾶς ψωλῆς τὸ μαλλὶ τῆς φταίει.
Τοῦ κακοῦ τοῦ πηδηχτῆ τοῦ φταῖν´ οἱ τρίχες.
(Ἄσχετο) Τοῦ κακοῦ τοῦ χορευτῆ τοῦ φταῖν´ τ´ ἀρχίδια του. Χαχαχα!

@Galadriel
Αὐτὰ ἀκριβῶς ἐννοοῦσα + τὶς προκὰτ ἐνοχές, τὶς ὁποῖες καλλιεργεῖ ἡ βιομηχανία τοῦ σέξ, ποὺ προωθεῖ τὴ γυναῖκα ὡς ἀντικείμενο τῆς σεξουαλικῆς πράξεως, καὶ ποὺ ἐν κατακαυλίδι σκοτώνει τὴν ἐρωτικὴ διάστασι τῆς σεξουαλικῆς συνευρέσεως.

#15
aias.ath

in κωλοδάχτυλο

Ἔξοχη ἐργασία. Ἐπαινῶ.

Σημειωθήτω καὶ τοῦτο: «Νὰ ζητᾶς ψωλή, καὶ νὰ μὴ βρίσκῃς οὔτε (κωλο)δάχτυλο»! (γνωστὴ καλιαρντοκατάρα).

Τὰ περὶ μαλάξεων τοῦ προστάτου ὡς προληπτικοῦ μέσου τοῦ καρκίνου ἀποτελοῦν «ἀστικὸν μῦθον». Δὲν γνωρίζω τί γίνεται μὲ τὶς ταντρικὲς πρακτικές, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ γράφεις περὶ «βλάβης ὅταν δὲν καλογαμῇ ὁ ἄνδρας» εἶναι καὶ τὸ ἐπισήμως παραδεκτόν. Τὰ ἄλλα εἶναι ἁπλῶς προφάσεις.

#16
aias.ath

in μουνίλα

@Βράστα
Τὸ zactly γαμεῖ. Τὸ μουνόπουλα εἶναι ὅλα τὰ λεφτά.

@Ιρόνικα
Τὸ λῆμμα καὶ ἡ παρουσίασι γαμεῖ ἐπίσης. Πῶς καὶ δὲν τὸ εἶχα πάρει ἀβίζο;

Ὀφείλω νὰ παρατηρήσω ὅτι πλειστάκις τὸ τριχωτὸν τοῦ ἐφηβαίου συνεισφέρει στὶς παραλλαγὲς μουνίλας, διὰ τῶν σμηγματογόνων ἀδένων, καὶ ἀναλόγως τῆς φυλῆς, ἐνδεχομένως καὶ τῶν ὀσμηγόνων ἀδένων. Διὰ τῶν σμηγματογόνων ἀδένων τῶν τριχῶν ἀπεκκρίνονται ὅλες οἱ λιποδιαλυτὲς ὀσμές, πχ παστουρματζίκος. Ἐντεῦθεν καὶ ἡ μεγάλη ἀποδοχὴ τοῦ ξυρίσματος καὶ λοιπῶν ἀποτριχωτικῶν μεθόδων τῆς εὐαίσθητης περιοχῆς (καλά, αὐτὴ ἡ ἔκφρασι μὲ ξενερώνει τελείως: μποροῦμε νὰ τὴ χαρακτηρίσουμε ὡς πολιτικοκορεκτικὸ διαφημιστικὸ ζαργκόν). Ἐγὼ εἶμαι, γνωστὸς καὶ δεδηλωμένος θυσανόφιλος τῦπος, καὶ φανατικὸς τοῦ εἴδους. Μαχητικὴ παρουσία ἀπὸ τὸν ἀκαδημαϊκὸ χῶρο εἶναι ἡ Frau Dozentin Regula Stämpfli, ἡ ὁποία ἔχει δημοσιογραφήσει ἐπὶ τοῦ θέματος. Ἡ διάθεσι ἀποτριχώσεως λοιπὸν βρίσκει πρόσφορο ἔδαφος ἐξαπλώσεως στὰ κοριτσόπουλα, διότι οἱ ὁμοφιλόφιλοι μόδιστροι προωθοῦν ἐπιτυχῶς τὴν ἰδέα τῆς ἄχρωμης, ἄοσμης καὶ ἄγευστης γυναίκας, δηλ. τῆς μή γυναίκας. Φοβοῦνται μὴ τυχὸν καὶ μυρίζουν. Πανικοβάλλονται. Σὲ λίγο ἡ ἀποτρίχωσι γίνεται καθεστώς. Ἡ ὑγιής, κατὰ τὴ γνώμη μου, στάσι τῶν γυναικῶν ἐν προκειμένῳ θὰ ἦταν «σ´ ὅποιον ἀρέσουμε· κάποιος θὰ βρεθῇ ποὺ νὰ τοῦ κάνῃ ἡ ὀσμή μας». Στὸ κάτω κάτω, σ´ ὅποιον δὲν ἀπέσει τὸ μουνὶ-naturel, πρέπει νὰ τὸ ξανασκεφτῇ, μήπως τέλος πάντων τοῦ ἀρέσει κάτι ἄλλο καλλίτερα. Δὲ λέω νὰ πέσουμε σὲ ὑπερβολές, ἀλλὰ ὄχι καὶ νὰ καταλήγουμε σὲ ἀποτριχωτικὴ ψύχωσι! Μουνί εἶναι. Τί θέλεις νὰ μυρίζῃ; Φλισκοῦνι καὶ ἀγριορίγανη; Καθαριότης καὶ αἰσθητική, ναί. Ἀποτριχωτικὴ βαρβαρότης καὶ παιδομορφικὴ ἰσοπέδωσι, ὄχι. Τί νὰ πῇ κανεὶς καὶ γιὰ τὴν τρισβάρβαρη χρῆσι douche-bags; Γεμίζουν κολπίτιδες τὰ κακόμοιρα, καὶ νά φάρμακα καὶ δυσπαρεύνειες.

Συμπαθᾶτε με σύσλαγκοι ποὺ ξεσπάθωσα, ἀλλὰ δὲν ἀντέχω αὐτὴ τὴ μαζικὴ ἀποτριχωτικὴ ψύχωσι.

#17
aias.ath

in γιωτιλίκι

Παρ´ ὅτι τὸ στὺλ εἶναι λίγο ἄκομψο, τὸ βρίσκω γνήσιο καὶ οὐδόλως προσβλητικό.

#18
aias.ath

in παγκαλέων

Ἂς καταθέσω κι ἐγὼ τὸν ὀβολόν μου:
Σπῦρος Μαρκεζίνης-Σαγώνας
Κατσανέβας-Πρωθυπουργικὸς γαμβρός
Γιωργάκης-Ὁ φερόμενος ὡς πρωθυπουργὸς (Σπ. Χατζάρας)
Λοβέρδος-Κλαμμένο μουνί, κλαψομούνης
Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος-Ἐρυθρὸς ρασοφόρος τῆς Μεγαλοννήσου (Ἑστία)

Φρέσκο, ἀπὸ τὸ «πιεστήριο» (http://www.capital.gr/news.asp?id=1321265):
ΓΑΠ: Αρχολίπαρος
Σαμαράς: Σπουδαρχίδης
Αμφότερα ἀπὸ τὸ Καρατζαφύρερ.

#19
aias.ath

in ψευδομπουρδέλο

Ξέχασα νὰ πῶ ὅτι ὁμαδικὸς ἑταιρισμὸς διασώζεται καὶ στὰ τουρκομπουρδέλα (ἢ μήπως τουρκομπούρδελα;) τῆς πράσινης γραμμῆς, ἀπὸ δῶ μεριά. Ψήνεσαι Βράστα γιὰ μουρδελότσαρκα, νὰ ἀναγεννηθοῦμε; Γουστάρω ὅμως καὶ τὴν iron παρέα· πῶς θὰ γίνῃ;

#20
aias.ath

in σκατίλα

Ὑπάρχει καὶ ἡ σκατίλα (μεταφορικῶς), ὡς ψυχολογικὸ ζαργκόν, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι κάποιος ἐξωτερικεύει τὰ χειρότερα συναισθήματά του ἢ καλλίτερα τὴ χειρότερη πλευρὰ τοῦ ἑαυτοῦ. Γιὰ παράδειγμα, ἡ Χ πῆρε διάκρισι, προαγωγή κλπ· τότε ὁ Ψ ἔβγαλε ὅλη του τὴ σκατίλα, ποὺ δὲν τὴν ὑποψιαζόταν κανένας. Τὸ νόημα προφανῶς εἶναι ὅτι μέσα του ἔκρυβε «βρωμερὰ» συναισθήματα, ἰδέες κλπ, τὰ ὁποῖα πιθανῶς καὶ ὁ ἴδιος δὲν ὑποπτεύετο, καὶ τὰ ὁποῖα ἐνεργοποιήθησαν ἀπὸ τὸν φθόνο, ἢ ἄλλο ἀρνητικὸ συναίσθημα.

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, ἂς μοῦ θυμίσῃ κάποιος σύσλαγκος πῶς λέγαμε σὲ παλαιότερα πὸστ τὶς ψυχολογικοῦρες, σὲ σχέσι μὲ τὸ ὄνομα κάποιου κορυφαίου ψυχαναλυτοῦ; Κάτι σὰν λακανιές, ἀλλὰ δὲν ἦταν αὐτό. Τὸ ἔχω ξεχάσει, διότι ἔχουμε καιρὸ νὰ τὸ ποῦμε. Οὐ γὰρ ἔρχεται μόνον.

#21
aias.ath

in λίμες

Καλά, ἀφοῦ τὰ βρήκατε, πάσσο...

#22
aias.ath

in διθυραμβική παπάτζα

Τὸ παπάτζα πρέπει νὰ προέρχεται ἀπὸ τὸ παπατζής (γερο-Παπανδρέου), παπατζιλίκι κττ.
Δυνατὴ ἔκφρασι, ὄντως.

#23
aias.ath

in ψευδομπουρδέλο

Ἐν τῇ ὑπερβολῇ του, τὸ λῆμμα εἶναι ἐμπνευσμένο, ὅπως καὶ ἡ ἐπεξεργασία. Ἐπαινῶ.

Στὰ ψευδομπουρδέλα τοῦ ψευδοκράτους ὑπάρχει ἀκόμη ὁ ὁμαδικὸς ἑταιρισμός, ἡ κατάργησις τοῦ ὁποίου (ἐπὶ δικτατορίας) μᾶς ἐστέρησε ἀπὸ ἄφθονο σλανγκ καὶ ἀπὸ τὴ σχετικὴ ὑποκουλτούρα.

#24
aias.ath

in λίμες

Συνεπῶς, ὄχι καὶ σλὰνγκ τὸ limes!

#25
aias.ath

in κολόμβος

Τὸ «κολόμβος» κάπου τὸ ἔχει πάρει τὸ μάτι μου καὶ σὲ βιβλίο τοῦ Πετροπούλου. Πιθανῶς στὸ ἐγχειρίδιο τοῦ καλοῦ κλέφτη.

Ἀπήλαυσα καί τὸ λῆμμα καί τὰ σουρεὰλ σχόλια.

Galadriel, καινούργιος εἶσαι; (ρητορικὴ ἐρώτησις)

Πολὺ σωστός! Τὸ ἔχεις τὸ θέμα...

#27
aias.ath

in τσίκνα

Ἐγὼ θὰ διαφωνήσω, ἂν μοῦ ἐπιτρέπετε.

Τσίκνα εἶναι, κλασσικά, ἡ ὀσμὴ ποὺ παράγεται κατὰ τὴν παρατεταμένη ὄπτησι τῶν κρεάτων, ὅπως πχ γίνεται κατὰ τὴν Τσικνοπέμπτη. Μεταφορικῶς εἶναι ἡ ὀσμὴ ἀπὸ οὖρα, τῶν ὁποίων ἀρχίζει νὰ διασπᾶται ἡ οὐρία (ἀργότερα μιλᾶμε σαφῶς γιὰ ἀμωνιακὴ ὀσμή, ὄχι γιὰ τσίκνα). Ἡ σύνδεσι τῶν δύο εἶναι ἡ δηκτικότης τῆς ὀσμῆς. Ἡ δεύτερη περίπτωσις μάλιστα ἀποδίδεται καλλίτερα ὡς «τσικνίλα» καὶ ὄχι ὡς τσίκνα.

Ἡ τσίκνα ἢ τσικνίλα δὲν χαρακτηρίζει μὲ τπτ τὸ γυναικεῖο φῦλο. Περισσότερο προσιδιάζει σὲ παρημελημένους γέροντες, ἀνθρώπους μὲ ἀκράτεια οὔρων, παχυσάρκους, οἱ ὁποῖοι δὲν μποροῦν νὰ τινάξουν ἀποτελεσματικῶς τὴν πούτσα τους μετὰ τὴν οὔρησι καὶ κατουρᾶνε τὸ παντελόνι τους κλπ. Ἡ συνύπαρξις σακχαρώδους διαβήτου εἶναι ἐπιβαρυντική, λόγῳ τῆς συνήθους πολυουρίας.

#28
aias.ath

in -φατσα

Πάντα ἄξιος!

#29
aias.ath

in σούγλο

Πρόκειται προφανῶς γιὰ παραφθορὰ τῆς λέξεως σίκλος.

#30
aias.ath

in μούτος

Σωστὸς Μτζνούρ.