#1
Καμαριώτης

in νιτερέσα

Ακριβώς, συχνότατα σηματοδοτεί αποδοκιμασία πχ " Ξένα γ@μήσι@, δικά μας νιτερέσα " [= δεν μας αφορά, δεν έχουμε λόγο εμπλοκής, διότι ευθύνεται άλλλος]

Υπάρχει και η πληρέστερη διατύπωση: "Είπε το δεσπότη Παναγιώτη και το διάκο Κυριάκο"