Ακριβώς. Μόνο πακέτο-ομοιοκαταληξία λέγεται, μερικές φορές και με το μάγκας μαζί πιο πριν όπως στο παράδειγμα.