Να σημειωθεί ότι η έκφραση δε σχετίζεται σε κανέναν βαθμό με τον γνωστό σεφ και τα πραγματικά χαρακτηριστικά του.