Είμαι γέρων και έμπειρος, δεν κάνω καλά δηλαδή που σπεύδω;