#1
donmhtsos

Πιστεύω πὼς αὐτὴ ἡ ἀτάκα τοῦ Αὐλωνίτη περιγράφει πολὺ γλαφυρὰ τὴν κατάταση, στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει τὸ σλανγκρ. Μὲ ἀφορμὴ τὴ διαγραφὴ τοῦ λήμματος "λάικ", ἀλλὰ περισσότερο βαθειὰ προβληματισμένος ἀπὸ τὴν σχεδὸν μηδαμινὴ "παραγωγικὴ" δραστηριότητα τοῦ σλανγκρ κατὰ τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα ἀπευθύνομαι σὲ ὅλα τὰ μέλη, ἀλλὰ κυρίως στοὺς συντονιστὲς καὶ προσκαλῶ ὅλους ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ συνεχιστεῖ αὐτὴ ἡ, κατὰ γενικὴν ὁμολογία, ἀξιόλογη συλλογικὴ προσπάθεια ν' ἀποθησαυριστεῖ ἕνα "ἰδιαίτερο"κομμάτι τοῦ γλωσσικοῦ μας πλούτου, νὰ καταθέσουν τὴ γνώμη τους μὲ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ νηφαλιὸτητα.

Ξεκινῶ ἀπὸ τὸ πρόσφατο γεγονὸς τῆς διαγραφῆς τοῦ λήμματος λάικ. Τὸ λῆμμα αὐτὸ ἧταν ἀναρτημένο (ἀπὸ τὸν σφυρίζοντα) γιὰ ἀρκετὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα χωρὶς νὰ ἔχει προκαλέσει κάποια (ἀρνητικὴ) ἀντίδραση σχετικὰ μὲ τὸ περιεχὸμενὸ του οὔτε ἀπὸ τοὺς χρῆστες οὔτε ἀπὸ τοὺς συντονιστὲς. Τὸ περιεχὸμενο δὲν περιεῖχε κττμγ κάποιου εἴδους πολιτικὲς αἰχμές καὶ εἶχε μἆλλον "τεχνικὸ" χαρακτήρα μὲ κάποια εὔθυμη χροιὰ. Μετὰ τὴν καταχώρηση ἑνὸς μᾶλλον οὐδέτερου σχολὶου (ἀπὸ τὴν Σοὺλτω) ὑπῆρξε ἀπάντηση ἀπὸ συντονιστὴ (Jesus) ποὺ ἄφηνε σαφέστατα ὑπονοοὺμενα γιὰ τὴν Σούλτω καὶ τὸν Σφυρὶζοντα καὶ τὴν σχέση τους μέ κάποιον (σέ κείμενα τοῦ ὁποίου παρέπεμπαν) καὶ ὁ ὁποῖος εἶχε δημοσιεύσει κάπου ἀλλοῦ κείμενο μὲ ρατσιστικὰ σχὸλια. Ἐπίσης τὸ σχὸλιο τοῦ Jesus περιεῖχε καὶ ἐκφράσεις τοῦ τὺπου "συνεχἰστε τὸν παραπολιτικὸ αὐνανισμὸ σας" τὶς ὁποῖες θεωρῶ ἀπαράδεκτες.

Στὴ συνέχεια δημοσίευσα τὸ παρακάτω σχὸλιο:

Θεωρῶ τὸ προηγούμενο σχόλιο (#5) προσωπικὴ ἐπίθεση κατὰ μέλους τοῦ σάιτ, ἰδιαίτερα μὰλιστα ὅταν δίνεται μετὰ ἀπὸ σχόλια καθαρὰ "τεχνικοῦ-πληροφοριακοῦ" χαρακτήρα, ὅπως αὐτὰ ποὺ προηγήθηκαν (#3 καὶ #4). Τὸ πράγμα γίνεται ἀκόμα πιὸ σοβαρὸ ὅταν αὐτὸ γίνεται ἀπὸ ἕνα συντονιστὴ. Δηλαδὴ, σ' ἕνα σάιτ γιὰ τὴ γλώσσα καὶ μάλιστα στὴν πιὸ ἐλευθεριάζουσα καὶ ἀνατρεπτικὴ ἔκφρασὴ της, δὲ μᾶς νοιάζει τὸ τὶ γράφουμε ἀλλὰ τὸ ποῦ τὸ βρήκαμε; Ὑπάρχει μήπως καὶ κατάλογος μὲ "ἰδεολογικῶς καθαρὰ" σάιτ γιὰ νὰ ξέρουμε ποῦ νὰ λινκάρουμε; Ἀλήθεια τὶ λένε γι' αὐτὰ οἱ ὐπόλοιποι συντονιστὲς;

Ὅταν ξαναμπῆκα στὸ σάιτ γιὰ νὰ δῶ ἄν ὑπῆρχε κάποια ἀπάντηση ἀπὸ τοὺς συντονιστὲς βρῆκα ὁλόκληρο τὸ λῆμμα διαγραμμένο, μαζὶ μὲ τὰ σχόλια.

Πιστεύω πὼς ἡ κατάσταση εἶναι πολὺ σοβαρὴ καὶ πρέπει νὰ συζητὴσουμε νηφάλια (ὅσο μποροῦμε) γιὰ τὸ μέλλον τοῦ σάιτ. Προσωπικὰ εἶμαι διατεθειμένος νὰ συμμετάσχω σὲ κάποια συνάντηση ἥ ἄν αὺτὸ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ καταθέσουμε στὸ φόρουμ τὶς προτάσεις μας γιὰ τὴν ἐπιβίωση καὶ, γιατὶ ὄχι, τὴ βελτίωση τοῦ σάιτ. Διαφορετικὰ φοβᾶμαι πὼς θὰ πέσει σὲ μαρασμὸ.

Πιστεύω πὼς τὸ μυστικὸ τὴς μέχρι τώρα ἐπιτυχίας τοῦ σλανγκρ ἦταν ἡ συμμετοχὴ καὶ ἡ πολυφωνία. Κάθε προσπάθεια ἐπιβολῆς μὲ τὴ λήψη διοικητικῶν μέτρων μοιραῖα θὰ τὸ ὁδηγήσει στὸ τέλμα, δηλαδὴ στὸ τέρμα.

#2
patsis

Μέσα για μια εκ του σύνεγγυς κουβέντα, ακόμα και για μια γενικότερη συνάντα, με την επιφύλαξη ότι είμαστε διεσπαρμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και θα είναι δύσκολο να οργανωθεί.

#3
donmhtsos

@ patsis Χαίρομαι γιὰ τὴν ἄμεση ἀπάντησἠ σου. Νομίζω πὼς ἐσὺ ποὺ ξέρεις πρόσωπα καὶ πράγματα (ὡς συντονιστὴς) μπορεῖς νὰ κάνεις τὶς ἀπαραίτητες ἐπαφὲς γιὰ μιὰ πρώτη συνάντηση μὲ ὅσους εἶναι πρακτικὰ ἐφικτὸ. Ἀπὸ 'κεῖ καὶ πέρα βλέποντας καὶ κάνοντας.

#4
soulto

patsis, επειδή λες οτι νοιάζεσαι αυτό που γράφεις "να το δει και κανένας καλοπροαίρετος", να σου θυμίσω οτι βασική αρχή της καλής προαίρεσης είναι να φαίνονται και οι 2 πλευρές, ώστε να μπορεί κάποιος να σχηματίσει γνώμη.
Επίσης μιας και το αναφέρεις, το να λογοκρίνεται η άλλη άποψη είναι -κλασικά- απ' "αυτά που σηκώνουν μήνυση".

Αφού λοιπόν χείρα θεϊκή άνοιξε το νήμα ώστε (να μπορέσεις) να απαντήσεις στα διαγραμμένα {1} σχόλια ενός διαγραμμένου λήμματος (αλήθεια γιατί διαγράφτηκε το σημαντικό για την σλανγκ γλώσσα λήμμα "λάϊκ";), να προσθέσω κι εγώ εδώ το διαγραμμένο σχόλιό μου που ακολούθησε το του Μήτσου. (Πάντως ο περί ου ο λόγος καλοπροαίρετος δεν θα καταλάβει χριστό αν δεν δει την αδόκητη επίθεση του τζίζα που εγκαλεί τον λημματοδότη σφυρίζοντα κι εμένα οτι λινκάρουμε από μη "ἰδεολογικῶς καθαρὰ" σάιτ, όπως προσφυώς σημειώνει ο Δονμήτσος).

το διαγραμμένο σχ. του donmhtsos:

Θεωρῶ τὸ προηγούμενο σχόλιο (#5) προσωπικὴ ἐπίθεση κατὰ μέλους τοῦ σάιτ, ἰδιαίτερα μὰλιστα ὅταν δίνεται μετὰ ἀπὸ σχόλια καθαρὰ "τεχνικοῦ-πληροφοριακοῦ" χαρακτήρα, ὅπως αὐτὰ ποὺ προηγήθηκαν (#3 καὶ #4). Τὸ πράγμα γίνεται ἀκόμα πιὸ σοβαρὸ ὅταν αὐτὸ γίνεται ἀπὸ ἕνα συντονιστὴ. Δηλαδὴ, σ' ἕνα σάιτ γιὰ τὴ γλώσσα καὶ μάλιστα στὴν πιὸ ἐλευθεριάζουσα καὶ ἀνατρεπτικὴ ἔκφρασὴ της, δὲ μᾶς νοιάζει τὸ τὶ γράφουμε ἀλλὰ τὸ ποῦ τὸ βρήκαμε;

Ὑπάρχει μήπως καὶ κατάλογος μὲ "ἰδεολογικῶς καθαρὰ" σάιτ γιὰ νὰ ξέρουμε ποῦ νὰ λινκάρουμε;

Ἀλήθεια τὶ λένε γι' αὐτὰ οἱ ὐπόλοιποι συντονιστὲς;

το διαγραμμένο σχ. της soulto:

Απ' ότι βλέπω Μήτσο και κατάλογος καθαρότητας υπάρχει και δάκτυλο υψούται διδακτισμού και πολιτικής (κλάιν) κορεκτίλας.

Ο ένας μοντ κόβει (πχ ο Πάτσης -πάντα δημοκρατικώ τω τρόπω, εννοείται- σβήνει σχόλια και κλειδώνει θέματα στο φόρουμ - "γράψτε ελεύθερα εκεί" μας έλεγαν, καταταχτείτε), ο άλλος ράβει με τα αριστερόμετρα/ αντιφασιστόμετρα να δουλεύουν στο φουλ κι όλοι μαζί (4 μέτρησα μέχρι τώρα) να προτρέπουν τους ενοχλητικούς "δεν πάτε ν΄ανοίξετε κανένα μπλογκ"; (Κτγμ, μπλογκ πρέπει να ανοίξει η σ.ο. για να λύσει τις διαφορές που έχει με ΟΛΟΥΣ τους άλλους και όχι να το επιχειρεί κρυφίως μέσω σχολίων, ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΣΑΗ).

Και μοχθηρότητα. Σπιλώνονται σπουδαίοι χρήστες που πρόσφεραν πολλά στην ιστορία του σλανγκρ και τώρα, εκόντες- άκοντες, αδυνατούν να απαντήσουν.

Και μανιχαϊσμός. Είναι στα χάι του το εμείς (άσπρο)/ εσείς (μαύρο). Εμείς οι νοματαίοι, οι ιδιοκτήτες ντε/ εσείς οι άλλοι οι ανεπιθύμητοι.

Αλήθεια ποιος είναι ο επιθυμητός σλάνγκος κατά τη γνώμη σας για να τελειώνει καμιά φορά αυτή η αβελτηρία; Τι πρέπει να γράφει; Τι να ψηφίζει; Τί να διαβάζει; Επιτρέπονται τα μμδ; Το τουίτερ;
Τι σχόλια επιτρέπονται; (Συχνά ανατρέχω στα πνευματώδη παλιά, για να εφρανθώ). Και χωρίς κάποια άδεια; Μήπως χτυπήσει κόκκινο το πιπιρόλι του ελεγκτή;
Οπότε ας αυτολογοκριθώ, ας γράψω κάτι για τον πέο (πχ πώς τον λεν στη βόρεια Κορέα... Ωχ άστο καλύτερα, μπορεί κάποιος περιστασιακός επισκέπτης να το συσχετίσει -δεν ξέρεις, μυαλό ειν' αυτό και τρέχει- με τον συριζα και να του βγει τ' όνομα του σάη ότι είναι αντισυριζαίικο
{2}).

Ας γράψω βρε αδερφέ για τα νέα λάικ του φβ.

Πολύ κακή ιδέα σούλτω!

Σημειώσεις
{1} Έχεις παρελθόν στις διαγραφές patsis, εξ άλλου σε πρόσφατη περίπτωση δεν το αρνήθηκες.
Το σοκαριστικό για μένα ήταν όταν στο νήμα για την αξιολόγηση και μετά τα σχόλια #78 και #79, σβήστηκε η απάντησή μου και μείνατε εσύ κι ο βίκαρ να σολάρετε (όχι βέβαια σάλια, όπως με χαρακτηριστική ευγένεια αναφέρεις για το πρόσωπό μου). Και μετά μπαναρίστηκε ο σφυρίζων για να βασιλέψει επιτέλους η ησυχία που ονειρεύεστε. Ησυχία και φτώχεια (όπως πάλι εύστοχα σημειώνει ο Δον).
{2} Δεν είμαι πολιτικά ουδέτερη, κανείς δεν είναι. Όμως δεν έχω κομματικά κίνητρα και γιαυτό απάντησα στην αγωνία σου (αγωνία σας;) μήπως βγει η φήμη "α, εκεί στο slang όλο κατά του σύριζα ασχολούνται",

Επίσης προτείνω να σκεφτείς, soulto, μήπως τυχόν άλλα μέλη ανησυχούν ότι δίνεις έναν τόνο στους πιο περιστασιακούς επισκέπτες, μια ατμόσφαιρα και μια χροιά που δεν εκφράζει τα υπόλοιπα μέλη ("α, εκεί στο slang όλο κατά του σύριζα ασχολούνται").

αγωνία όμως -που απ' ότι γνωρίζω- δεν εκφράστηκε μήπως πιθανόν δοθεί ο τόνος οτι το σάη πχ είναι συριζαίικο ή σταλινικό ή φιλομπαχαλακικό βρε αδερφέ, ή αντιπασοκικό, βαθυπασοκικό, αντιγαπικό, αντιποταμικό, αντιμπουχεσικό, αντιφιλελέ και πολλά άλλα αντι- και φιλο-.
Εκτός αν δεν έχω καταλάβει κάτι σημαντικό τ. οτι το σλανγκρ είναι σάιτ με συγκεκριμμένη πολιτική άποψη (μήπως και κομματική ένταξη;) η οποία είναι αυτή που πλειοψηφεί στην σ.ο.

Όσο για το

[...] ότι υπάρχουν και άνθρωποι εδώ στο slang.gr που ασχολούνται πρωτίστως με τη γλώσσα, οπότε δεν θέλουν, απαραίτητα, να συνδέονται με μια συνεχή ροή (μικρο)πολιτικών σχολίων. Όπως σου λέει κι ο vikar, φτιάξε ένα μπλογκ και πες τα.

αυτό που εγώ βλέπω είναι μέλη της σ.ο. συστηματικά να εκτρέπουν κουβέντες για τη γλώσσα σε επιθετικές, ακραίες και μικροπολιτικές καταδρομικές, που στο τέλος καταλήγουν σε μπανάκια, διαγραφές σχολίων και λημμάτων.

#5
Galadriel

To "λάικ" το βαλα στα διεγραμμένα εγώ για πολλούς λόγους. Κατά την κρίση μου. Έχω αυτή την εξουσιοδότηση.

Το λήμμα είναι έγκυρο και να το ξανανεβάσουμε με κανονικό ορισμό γιατί αυτός ήταν ξερωγώ αστείος αλλά ορισμός δεν ήταν. Είναι και κάτι άλλοι τέτοιοι για διώξιμο, αλλά έχω κι άλλες δουλειές, οπότε, θα τους διαχειριστώ όταν πέσω πάνω τους.

Χρόνια τώρα κάποιοι τρώγονται για ανακατωσούρες και καυγάδες. Αποφεύγω γενικά να εμπλέκομαι: Εμένα οι καυγάδες δε μ'αρέσουν γιατί καταναλώνουν ενέργεια τσάμπα αυξάνοντας την εντροπία του συστήματος. Κάποιοι διαφωνείτε. Δεν πειράζει. Ο καθένας το διαχειρίζεται ανάλογα με το πώς καταλαβαίνει και το πώς μπορεί.

Donmhtsos, πολύ σωστά άνοιξες θρεντ σε φόρουμ. Γιαυτό φτιάχτηκε το φόρουμ, μάλιστα είναι πρόσφατο απόκτημα, για να μην σπαμάρεται το κύριο μέρος του σάιτ.

Να πω στο θέμα μας ότι στην αρχή με ανησυχούσαν κι εμένα αυτά τα φαινόμενα, αγχωνόμουν, προσπαθούσα να βοηθήσω να κρατηθούν ισορροπίες με το σεις και με το σας, τα θυμάμαι και κάνω αυστηρή αυτοκριτική που έχανα ΠΟΛΥΤΙΜΟ χρόνο, που δε θα μου τον γυρίσει κανείς πίσω, να κάνω τη νηπιαγωγό σε ενηλίκους. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό.

Αλλά θέλω να απαντήσω στον τίτλο του θρεντ: πάμε εκεί που πηγαίναμε πάντα και στο λέω εγώ, το νούμερο 70, που έχω συμπληρώσει σχεδόν δεκαετία εδώ. Μη μασάς και μη στενοχωριέσαι. Και οι διαγραφές και τα μπαν και όλα αυτά έχουν βγει για να γίνονται και είναι στο πρόγραμμα. Κι εδώ και σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους. Εδώ ο κόσμος καίγεται βαρκούλες αρμενίζουν, κάποιος κάνει λάθος στο ιντερνετ.

Με την ευκαιρία να σου πω, μιας και όπως προέκυψε σου αφιέρωσα το ποστ, είναι όμορφα τα πνεύματα και οι περισπωμένες και τα λοιπά στολιδάκια, αλλά δεν μοντάρονται από κανονικό πληκτρολόγιο, ή τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Οι όποιες διορθώσεις αναγκαστικά αποτελούν παραφωνία.

Παρακαλώ συνεχίστε.

#6
xalikoutis

No comment.