Τα διακριτικά των ανθυπασπιστών μοιάζουν με Δ και, αφού έχουν δυο, έμαθα ότι σημαίνουν «Δεν Δουλεύω». Σύμφωνα με πολύ κόσμο (ένστολο) είναι ο πιο λούφα βαθμός του στρατού.

1

Διακριτικό ανθυπασπιστή (εδώ αεροπορίας). (από patsis, 18/11/09)

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified