Στο στρατό σημαίνει Kέντρο Εκπαίδευσης Διαβιβαστών.

Επειδή όμως πρόκειται για μια ειδικότητα χαλαρή και άνετη έχει αλλαχτεί σε Κέντρο Εκπαίδευσης Δυνατών Βυσμάτων, στη στρατιωτική γλώσσα.

- Απο ποιό κέντρο εκπαίδευσης είσαι;
- Απο το Κ.Ε.ΔΒ
- Α ρε βύσμα!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified