παίρνω ανάποδες βυρίνες

ή βερίνες: τα παίρνω ανάποδες στροφές όπως το χοντρό συρματόσκοινο / ναυτική αργκό

Got a better definition? Add it!

Published