Οι πατάτες.

Παω να μαζέψω πατότεν για να τις βάλω με το πούλ.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified