Στον στρατό είναι η Μοίρα Συντήρησης Εγκαταστάσεων. Για τους στρατιώτες έχει αλλάξει σε Μοίρα Στέρησης Εξόδου, λόγω των πολλών αγγαρειών που έχει ως αποτέλεσμα να μη βγαίνουν τακτικά έξω.

- Στο κέντρο καλά πέρασα, αλλά στην πρώτη μετάθεση με πήγαν σε μια Μοίρα Στέρησης Εξόδου και ήμουν εξοδούχος μια φορά την εβδομάδα. Μεγάλη πίκρα.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified