Κύριο όνομα το οποιο προκύπτει απο τη σύνθεση των ιδέα + χάρη.

Συμβολίζει την ομορφιά που μπορεί να περιέχει μια ιδέα. Μπορεί να αποτελέσει σύγχρονο κύριο όνομα καθώς η ελληνική γλώσσα συνεχώς εξελίσσεται.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified