Και: πήγαμε στον Πρόεδρο μια τριμελής επιτροπή, πεντέξι άτομα (Βαμβακούλας)

#2
nord

in χασοδίκης

Περιεκτικός, περιγραφικός, πολύπλευρος, προβληματισμένος, πενταστερος!

Nιτσιοπουλε, mon phelèque τη δυσλεξία μου ...

Σωστός, κύριε Nικοπουλε! Ασφαλώς πρόκειται για δίδυμο με στενή συγγένεια στο Γιωρίκα και τον Κωστίκα. Για δουλέψτε το το ανέκδοτο, φαίνεται πολλά υποσχόμενο.

Καλώς σας ηύρα, Gatzman.

Εγώ που έχω καταγωγή από κει, λες να οικειοποιούμαι μια πανελληνια έκφραση για χάρη της ιδιαιτέρας (παρτίδας, όχι γραμματέως);

Ίσως με την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου ο ορος να λάβει νέο περιεχόμενο.