εχει και συνέχεια...

«-και ο χειρότερος;

-ο χειρότερος την έφαγε με πατάτες...»

ρε σεις παραλέιψατε το βασικότερο.

«Το βιδώνει το τιρμπουσόν»....