Με ρίζα το λατινικό periculum, σήμερα στην Ιταλική σημαίνει επικίνδυνος. Υποδηλώνει τον γαμάτο τύπο ή ένα μπάνικο ''θεματάκι''.

Πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον κροταλία της ασφάλτου, τον θάνατο της Αμερικής, Γιώργο Πιλλάλα σε ένα από τα live του}

Παίξε ρε μάστορη το κόλπο εκείνο το περκολόζο για τα παρφέ τα άτομα...

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
ο αυτοκτονημενος

ρε και βίβα περικολοζαμέντε

#2
jimakos

Πιλαλί, άπειρα ρισπέκτ. Μέγας.

#3
Vrastaman

Βλ. και vivere periκωλοsamente ;-)