Ο υποδιοικητής κατα τη στρατιωτική αργκό.

Σήμερα θα λείπει ο υπόδικας οπότε θα λουφάρουμε λίγο!

Got a better definition? Add it!

Published