Μαδομουνότητα (η) Αναφέρετε σε κοινότητα στην οποία επικρατούν μαδομούνια. Όρος που εμπνεύστηκε και δημιουργήθηκε από την Ελληνική κοινότητα του Snapchat

.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
donmhtsos

Ἀπὸ τὸ μαδομούνι.

#2
paparogiannos

Δηλαδή λογικά πρέπει να υπάρχει και η μαδομουνοσύνη, ο μαδομουνισμός, η μαδομουνίστρια, η μαδομουνισμένη, το μαδομουνίζω / ίζομαι, η / ο μαδομουνόφιλη / ος, η συμμαδομουνίστρια, η αντιμαδομουνίστρια και πάει λέγοντας.