Κάτι που θα είμαι στο μέλλον και για κάποιους διαφορετικούς λόγους από αυτόν που αναφέρει το ρήμα στον χρόνο αυτό

Την παρασκευή θα είμαι άρρωστος. Εννοεί πως θα πάει διακοπές τριήμερο.

Got a better definition? Add it!

Published