Η επαναπροσαρμογή της ισορροπίας στα καμπανέλια.

- Ρε μη σακουλεύεσαι σα χλεχλες, βλέπει το παστάκι.. - Άσε τα δικά μου χρειάζονται συχνά ζυγοστάθμιση

Got a better definition? Add it!

Published