Η ζαριά πέντε δύο στο τάβλι, με σλανγκική αποκοπή.

Το poniroskylo είχε αναφέρει σε σχόλιο εδώ και την χαριτωμενιά: «Δαρείου και Παρυσάτιδος γίνονται πέντε δύο».

Ασίστ: Χότζας.

Δύο ταβλαδόροι παίζουν πλακωτό ανέμελοι σε μια γωνιά. Ο ένας τυχαίνει πέντε δύο στα ζάρια. Ευθύς ανακράζει:
- Και πολύ παιδί!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified