Στα φανταρώνυμα του στρατού η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού αναλύεται επίσης ως Σκατά Έρχονται Από Παντού.

- Τι την ήθελα την Σκατά Έρχονται Από Παντού;

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

Σήμερα Ερχεσαι Αύριο **Π**εθαίνεις.

Έτσι ονομαζόταν από τους υπηρετήσαντες εκεί η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εξαιτίας των καψωνιών που υφίσταντο παλιά.

Τρελός είσαι πού θα πας για έφεδρος; Στην ΣΕΑΠ Σήμερα Έρχεσαι Αύριο Πεθαίνεις.

Δες και τα λήμματα αλφάς, Βητάς, Κ.Ε.Υ.Π. (ειδικά τα σχόλια)

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified