Εκ του γαλλικού jamais.

Σημαίνει ποτέ, για κανένα λόγο, με καμία Παναγία. Σε περίπτωση που αποδίδεται μεγάλη έμφαση, χρησιμοποιείται διπλό: -Ζαμέ ζαμέ.

-Φαντάζεσαι τον Κοργιαλά για υπουργό πολιτισμού;
-Ε, ζαμέ ρε μαλάκα!

Ο Ζα-Μέ (κατά κόσμον Ζαφείρης Μελάς)! (από HODJAS, 10/02/10)Μυδασίστ: Έλεκτρον. (από Khan, 31/01/13)

Βλ. και ζαμαί των ζαμών

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified