Το στρατιωτικό αρκτικόλεξο Λ.Ε.Α. (Λόχος Έκτακτης Ανάγκης), σλανγκίζεται ως Λούφα Εκτός Απροόπτου.

- Ευτυχώς είμαστε Λούφα Εκτός Απροόπτου σήμερα. Καλά θα την αράξουμε...

Got a better definition? Add it!

Published