Αργκό των φαντάρων. Σημαίνει Κάποιου Άλλου Πρόβλημα.

- Ρε παλιέ, ο λοχαγός ζήτησε κατάσταση οπλισμού.
- ΚΑΠ, ΚΑΠ, ΚΑΠ, δεν προλαβαίνωωωωωωω απολύομαιιιι!!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified