Στα φανταρώνυμα του στρατού η Προκεχωρημένη Αποθήκη Βάσεως Υλικού Πολέμου αναλύεται ως Παλιοί Ακόμα Βαράνε Υπηρεσίες Περιπόλου.

- Α, κατάλαβα στην Παλιοί Ακόμα Βαράνε Υπηρεσίες Περιπόλου είσαι; Δεν θα παλιώσεις ποτέ στραβάδι.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified