Στα φανταρώνυμα του στρατού (συλλεγέντα υπό του σύσσλανγκου sarant) το Τάγμα Εφοδιασμού αναλύεται ως Τάγμα Επιστημονικής Φαντασίας.

Καλά αυτό το Τάγμα Επιστημονικής Φαντασίας δεν υπάρχει λέμετε!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified