Ζάλα, τα (πληθ. ουδ.) Οι δρασκελισμοί, τα βήματα, κρητιστί.

  1. Ονομάστηκε Πεντοζάλης από τα πέντε βασικά βήματα (ζάλα) όπως τα μετράνε οι Κρητικοί. Αποτελείται από την Εισαγωγή (Σιγανός) και τα βασικά βήματα. Ο Σιγανός χορεύεται (πολλές φορές με τη συνοδεία μαντινάδων), με αργά βήματα (αργό τέμπο) είτε προς τη φορά, είτε προς το κέντρο του κύκλου και στη συνέχεια το τέμπο γίνεται γρήγορο και χορεύονται τα βασικά βήματα.

  2. Περπάτησα πολλά ζάλα και κουράστηκα.

Got a better definition? Add it!

Published