Η φράση «εδώ δεχόμαστε μόνο παγκουί» προέρχεται από την αργκό μιας περασμένης εποχής, για να περιγράψουν με μια μικρότερη λέξη την αντικαταβολή. Το παγκουί είναι παράγωγο από τον μαρμάρινο πάγκο.
Παράδειγμα, στα παντοπωλεία επειδή υπήρχε πάγκος και τεφτέρι (για τα χρωστούμενα), πολλές φορές χρησιμοποιούταν η ορολογία αυτή.

- Κε Γιώργο πάλι μέσα είμαι, γίνεται να μου τα προσθέσεις στο τεφτέρι;
- Τέρμα το τεφτέρι για εσένα, γέμισες σελίδες, από τούδε και στο εξής μόνο παγκουί.

Δηλαδή τα λεφτά στον πάγκο και μόνο (τοις μετρητοίς).

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified