Παρεμβαίνω στα κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά. Η παρέμβαση μπορεί να αφορά πείραγμα των μηχανικών μερών, τροποποίηση της εξωτερικής εμφάνισης (π.χ. αλλαγή ή προσθήκη χαρακτηριστικών φώτων, αεροτομής) ή γενικά οποιαδήποτε παρέμβαση μεταβάλλει τη μαμίσια κατάσταση του αυτοκινήτου/μηχανής.

Θα δαχτυλιάσω το αυτοκίνητο μέχρι τα Χριστούγεννα

Got a better definition? Add it!

Published