κάποιος με παχιά χαρακτηριστικά προσώπου και πομπώδη τρόπο ομιλίας

Got a better definition? Add it!

Published