Ανωτάτη Σχολή Βοσκών Κρήτης.

(Μανούσος)
- Και ποέ επέρασε μπρε το Μανωλιό;
(Σήφης)
- Άριστος μαθητής, Α.Σ.ΒΟ.Κ. Εγίνηκε άνθρωπος!
(Μανούσος)
- Κιαμ ήντα! Ετούτηνα είναι ζωή!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified