Συντομογραφία του γνωστού συνθήματος Mπάτσοι Γουρούνια Δολοφόνοι.

Παράδειγμα δε χρειάζεται, μπορείτε να το δείτε σε 1000 τοίχους.

Βλέπε και σχετικό λήμμα A.C.A.B. και Α.Ρ.Δ..

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified