#1
Ωρωπιώτης

in κουσουμάρω

το ήξευρα ως γουστάρω
συγχαρλίκια για την έξοχη απόδοση του λήμματος

#2
Ωρωπιώτης

in λαγογαμήστρα

ΜΧΣ, ευχαριστώ για το εξαίρετο κουνελόπτηνο
Ωρωπιώτης

#3
Ωρωπιώτης

in λαγογαμήστρα

τον όρο, άκουσα πάλι σήμερα απότο μέγκα και θεώρησα ιερή μου υποχρέωση να συμβάλλω με τον ορισμό!
θα παρακαλέσω την ηγεσία του σλανγκ, με την τήρηση της ιεραρχίας, να αφαιρέσει τη δεύτερη φωτό του λαγογαμήστρα, που κατά λάθος ανέβασα, δίπαξ, ίνα ολοκληρωθεί, τούτο, το πόνημα.
με φουλ εκτίμηση και καρέ του σεβασμού
Ωρωπιώτης

#4
Ωρωπιώτης

in τσουτσουνιστής

ευχαριστώ την συντακτική επιτροπή για τον εννοιολογικό εμπλουτισμό του όρου.