Ειρωνικά, η αποτυχημένη προσπάθεια, διάνα στο γάμο του Καραγκιόζη, εξάρες στο ταβάνι.

- Γέμισε που λες ο προφέσορας τον πίνακα με τις αηντίες του και μετά από μια ώρα διαπίστωσε ότι έγραφε με ανεξίτηλο!
- Πετυχισιάαα...

βλ. και το αντώνυμο: πετυχεσιά

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified