Πέρα από την κυριολεκτική έννοια, η μεταφορική αναφέρεται στον πολύ μικρό σωματικά και ηλικιακά. Γενικότερα ο ασήμαντος.

12 χρονών κακομαθημένη μουνόψειρα και κοίτα συμπεριφορά...

Got a better definition? Add it!

Published