Από το πιρούνι και την πιρουέτα, θέλοντας να δηλώσει τις κινήσεις μπαλέτου που λαμβάνουν χώρα σ' ένα τραπέζι με πειναλέους, τόσο στην ταχύτητα εκτέλεσης όσο και στην ακρίβεια των κινήσεων για να γεμίσει η μπάκα.

- Πάμε στον Τούρκο για μάσες το βράδυ.
- Ω ρε πούστη μου θα πέσουν κάτι πιρουνέτες!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
salina

Καλό! υιοθετείται

#2
MXΣ

Δες και μπυρουέτα. Εμφανίζεται δε και αλλούθε στο slang.gr ως πηρουνέτα.