Το κυκλικό σημείο γύρω από την θηλή της γυναίκας.

- Ωραία γκόμενα, αλλά είχε μεγάλο γυροβιζιόν και της χαλούσε το στήθος.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
Αναγράμματος

Επιστημονικά "θηλαία άλως". Ακούγεται σε ταινία του Ψάλτη αν θυμάμαι καλά.

#2
vikar

Ενδιαφέρουσα κουβέντα το γυροβυζιόν, βρίσκω (άν και δέν την έχω ακούσει ποτέ μ' αυτήν την έννοια, θα με παραξένευε να είναι διαδεδομένη), γιατί η άλως είναι εξαιρετικά δύσχρηστη γραμματικά -όποιος ξέρει τον πληθυντικό κερδίζει δέκα χρόνια, αυτοί δέ που τον χρησιμοποιούν, με βάσιμες πληροφορίες, εξαντλούνται στους Γεώργιο Μπαμπινιώτη και Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, κι αυτοί μόνο σε τρυφερές ιδιωτικές στιγμές. Και μάλιστα, ωραία ειρωνεία που το γυροβυζιόν είναι άκλιτο...

Έχουμε άλαις :-Ρ λέξεις για την άλω;