Από το ιταλικό evviva (=ζήτω). Λέγεται όταν κάποιος τρώει ήττα, με το σκεπτικό ότι αφού θα τον πιει που θα τον πιει, τουλάχιστον ας κάνει και μία πρόποση...

- Σήμερα θα γράψουμε πρόχειρο διαγώνισμα. Βάλτε τα βιβλία στις τσάντες και κρατήστε μόνο μια λευκή κόλλα χαρτί.
- Ωχ μαλάκες, εβίβα!

Got a better definition? Add it!

Published

#1
HODJAS

Βλ. και έκφραση «Εβίβα το κορόιδο» (δηλ. μοντάρεται πλεκτάνη εις βάρος αφελούς)

#2
Επισκέπτης

Ἐγὼ ξέρω τὴν ἐτυμολόγησι ἀπὸ τὸ διονυσιακὸ ἐπιφώνημα «εὐοὶ εὐάν», σὲ μεταβυζαντινὴ παραφθορὰ καὶ ὁμοηχητικὴ παρετυμολόγησι ἀπὸ τὸ ἰταλικὸ «ἐβίβα». Σ' αὐτὴ τὴν ἐξέλιξι βοήθησε καὶ ἡ ἔλλειψι συγκεκριμένου νοήματος. Ἦταν ἁπλῶς ἐπιφώνημα, λεγόμενο πρὸς τιμὴν τοῦ Διονύσου καὶ κατ' ἐπέκτασιν μὲ τὴν ἴδια χρῆσι τοῦ ἐβίβα ἀπὸ ἐμᾶς σήμερα.

#3
Μιτζνούρ

εὐ-οὶ εὐ-άν επιφωνηματική έκφραση που αποτελείται από τα εξής στοιχεία: εὐ (επίρρημα) καλώς, οὶ ( = ᾧ αρχαϊκή αναφορική αντωνυμία αρσ. δοτική, πριν γίνει διάκριση μεταξύ ο και ω και πριν τι 'ι' γίνει υπογεγραμμένη και πριν οι αλεξανδρινοί κατακυρώσουν τη δασεία και την περισπωμένη), ἀν (ευχετικό μόριο που ανέλαβε αργότερα λειτουργία υποθετικού μορίου). Αυτά για να σε πείσω (στον aias.ath μιλώ) ότι τα ελληνικά τα αγαπώ όσο κι εσύ. Άλλωστε, ούτε δυο βδομάδες στο χώρο (από τις οποίες την πρώτη έψαχαν πώς μπαίνουν) σ' έχω ήδη εντοπίσει ως καλό ελληνομαθή. Σέβομαι την άποψή σου αλλά τη θεωρώ βεβιασμένη. Πιστεύω ότι το 'εβίβα' μας ήρθε αυτούσια εκ της εγγυτάτης ημίν εσπερίας (ήγουν) της Ιταλίας, ομού μετά των αντίο, αντιάμο, μίλε μπάτσι, βίρα (τις άγκυρες), καναβάτσο, πόπολο (και ποπολάρος), ρεπουμπλικάνος κ.ο.κ. Πάντα με σεβασμό.

#4
aias.ath

Φίλῳ Λεωνίκῳ τὸ χαίρειν.

  1. Πράγματι, τὸ οἷ σημαίνει ᾧ καὶ ᾗ (=αὐτῷ, αὐτῇ), καὶ μέχρι ἐδῶ καλά. Τὸ ἅν ὅμως, δὲν μπορεῖ νὰ συνδυασθῇ νοηματικῶς, καὶ συνεπῶς δὲν μπορῶ νὰ προσχωρήσω στὴν ἄποψι αὐτή. Ἐνῷ δηλαδὴ τὸ εὐοῖ θὰ μποροῦσε νὰ σημαίνῃ εὐ αὐτῷ, τὸ εὐὰν, ἀναλυόμενο, δὲν σημαίνει τίποτε.

  2. Τὸ παρακελευσματικὸ ἐπιφώνημα εὐοῖ ἐλέγετο καὶ εὖα (πρόσεξε, ὄχι εὐά ἢ εὐᾶ, ἢ εὐᾷ, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσε νὰ γίνῃ παιγνίδι), τὸ ὁποῖο δὲν ἀναλύεται, κατὰ τὰ κλασσικὰ λεξικά.

  3. Κατὰ τὸν Ἠσύχιον τὸ εὐοῖ εὐὰν σημαίνει αὐτὸ ποὺ ξέρουμε, καὶ δὲν τὸ ἀναλύει.

  4. Ἀπὸ τὸ εὖα παράγεται τὸ ῥῆμα εὐάζω ἢ εὐιάζω=κραυγάζω εὖα/εὐοῖ πρὸς τιμὴν τοῦ Βάκχου.

  5. Θὰ ἀπεδεχόμην εὐχαρίστως τὴν διόρθωσι τοῦ τονισμοῦ στὸ εὐοῖ, τὸ ὁποῖο κανείς μας δὲν πρόσεξε.

#5
aias.ath

Θὰ ἄξιζε νὰ προσεχθῇ καὶ τὸ ὁμόηχον τοῦ εὐοῖ, τὸ αἰβοῖ (καὶ ἰαιβοῖ), ποὺ σημαίνει μπλιάχ (ἐπιφώνημα ἀηδίας). Δὲν εἶναι ἐνδιαφέρον τὸ ὁμόηχον;