Ιδίωμα χρηστών ναρκωτικών για το ηρεμιστικό ιδιοσκεύασμα «vulbegal».

- Ψηλέ, παίζει κάνα φάρμακο;
- Ναι, μπούμπλε και πράσινα...

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified