Σλανγκική γελοιοποίηση ή ακόμα ακόμα (sic) και γαλλοποίηση της έκφρασης «ως εκ τούτου».

Η έκφραση ενοποιείται και επίσης τονίζεται στο τέλος, αφενός θυμίζοντας το τουτού και ηχώντας λίγο σαχλά και παιδικά, αφετέρου μοιάζοντας με γαλλική έκφραση (χρειάζεται δε και την κατάλληλη πγοφογά), οπότε παίρνει μια αύρα επισημότητας και καλά.

Σλανγκασίστ: Βράστας

Είμαι πολύ κουγασμένη... Ωσεκτουτού, αγάπη μου, λέω το βγάδυ να μείνουμε μέσα.

Ωσεκtautou (από Vrastaman, 05/08/09)Τουτου (από Vrastaman, 05/08/09)

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified