Δωμάτιο χωρίς εξαερισμό όπου συνδιάζεται η συλλογική πολύωρη χρήση Η/Υ με το (επίσης συλλογικό) κάπνισμα.

Γκουχ γκουχ, ρε παιδιά ανοίξτε κανά παράθυρο, ιντερνετ τεκέ το έχετε κάνει εδώ μέσα.

από αύριο πάπαλα! (από BuBis, 30/06/09)

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified