Ο ημίτρελος, αυτός που «δεν πατάει καλά», ο χαμένος στο διάστημα.

Από τον τοπικό προσδιορισμό σα πέρα (σα δώθε, σα κείθε, σα πέρα), δηλ. προς τα πέρα.

Συνώνυμο: ελαφρύς, αλαφρύς (τοπικό Β.Α. Αιγαίου)

- Μα ποιος σου είπε τέτοιες βλακείες;
- Ο Αντώνης.
- Καλά, αυτόν ακούς; Αυτός είναι σαπέρας!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified