Ο άνθρωπος που έχει το σύνδρομο της κατοχής ή της στέρησης ή της ανασφάλειας με αποτέλεσμα να καβαντζάρουν τα πάντα ακόμα και τα άχρηστα λέγοντας για δικαιολογία τα σκουπίδια σου χρυσός μου και βεβαίως δεν μιλώ για ανακύκλωση αλλά για ψυχολογικό πρόβλημα που εντείνεται από το σημερινό κλίμα καβατζάρει και άντε και δώσ' του ο,τιδήποτε ιδιαίτερα μικροπράγματα μήπως και του λείψουν κάποτε και καλά.

Κάτι τέτοιοι καλόγεροι και καλογραίες (δεν έχει σημασία ποιο από τα δύο τέλος πάντων) που άμα τα τινάξουν τα πέταλα οι κληρονόμοι κάνουν 15 μέρες να καθαρίσουν τα σκουπίδια από το σπίτι αν αυτό δεν έχει πιάσει φωτιά πρώτα από καμία αυτανάφλεξη από τα σκουπίδια εεεε λάθος το χρυσό εννοούσα.

Τώρα το πούστρα κολλά στην στάση του προς τους άλλους δεν δίνει τίποτα στους άλλους από τα σωρευμένα του πλούτη και αυτό κάνει την διαφορά από τον άνθρωπο που καβατζάρει και άμα λάχει τα δίνει όπου υπάρχει ανάγκη.

- Τα τίναξε τα πέταλα η καβατζόπουστα άντε τώρα να καθαρίσουμε τα σκουπίδια του...

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified