Το σωστό είναι: αλάργα, το αντίθετο του απίκο.

- Δεν βγήκαμε στο νησί, το καράβι έριξε άγκυρα αλάργα.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

Μακριά.

Αλάργο, αλάργο να αγαπιόμαστε.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified