Αυτός που επιλέγει να πηγαίνει με γυναίκες και μετά να τις αποφεύγει. Δεν επιθυμεί σχέση παρά μόνο εφήμερες καταστάσεις.

Πάλι σαλματζιλίκια έκανες χτες με την τάδε.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified