Μεγάλη εφεύρεση η λιγοψηφία, αν και κατάφωρα αντίθετη προς τη δημοκρατική παράδοση της πατρίδας μας. Όταν πιτσιρικάδες θέλαμε να χωριστούμε σε ομάδες, κάναμε έναν κύκλο και φωνάζοντας «η λιγοψηφία κερδίιιιιιιι-ζει» τείναμε το χέρι προς το κέντρο του κύκλου με την παλάμη είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω (ακριβώς πάνω στο ζει και μετά το παρατεταμένο ιιιιιι της προετοιμασίας). Μεταξύ των χεριών που ήταν με την παλάμη προς τα πάνω και αυτών με την παλάμη προς τα κάτω κέρδιζαν αυτά που ήταν λιγότερα, εξ ου και η έκφραση.

- Η λιγοψηφία κερδίιιιιιιιιι-ζει!
- 1, 2, 3, 4 ανοιχτά και 5 κλειστά.
- Αχ Γιωργάκη είμαστε μαζί. Πολύ χαίρομαι.
- Δε στρέχει, γιατί εσύ έβαλες το χέρι τελευταίος. - Όχι, όχι δεν το έβαλα τελευταίος. Στρέχει.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified