Ας φεύγουμε σιγά-σιγά.

- Άντε, Πολύ κάτσαμε! Andiamo κούτσα-κούτσα...

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified