Σύλλογος Επικινδύνων Λόγω Παρατεταμένης Παρθενίας.

- Αυτή δεν είναι απλά ΣΕΛΠΑ, αλλά ΣΕΛΠΠ φίλε μου!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified