Γκέι παράφραση του «ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα»!

Βάγγελας: Θα σε παντρευόμουνα βρε Πέρι μου, να σε αποκαταστήσω κι εσένα, αλλά αφού δεν το προβλέπει η ελληνική νομοθεσία!
Πέρι: Ίδου η Τήλος, Βάγγελα, ιδού και το πήδημα!

Got a better definition? Add it!

Published