Τα γυναικολογικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητας που έχει το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα με τα υδραυλικά τοιαύτα. Να μην συγχέεται με τον υδραυλικό, εκτός αν ως (Σάκη) υδραυλικό εννοήσουμε τον μουνολόγο.

-Έχει τα υδραυλικά της, ή απλά είναι καριόλα;

%

βλ. και μουνικά

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
Dirty Talking

Πρβλ. και «της έσπασαν τα νερά».